AVÍS LEGAL


OBJECTE

Aquest AVÍS LEGAL regula els drets i obligacions de CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. i dels usuaris en relació amb l'accés, navegació i utilització de la present web sense perjudici que CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. es reservi el dret a modificar-ne, sense previ avís, el contingut, sent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació.

Mitjançant la navegació, visualització i ús d'aquesta web adquireixes la condició d'usuari, i per tant implica per part teva l'acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en el present Avís Legal, així com la resta de les advertències o clàusules específiques que es estableixin a les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina.

Per això en cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, hauràs d'abstenir-te d'accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la teva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar-la.

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual e Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la pàgina, sigui quina sigui la finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L.

LEGISLACIÓ

Les activitats, productes i serveis inclosos en aquesta web estan adreçats a consumidors amb residència a Espanya. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir sobre aquests continguts, activitats, productes i serveis és aplicable la Legislació Espanyola i són igualment competents els Tribunals Espanyols, amb sotmetiment exprés a la jurisdicció dels tribunals de Madrid.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client/usuari queda informat de la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats existents a CMR GROUP MARTI-INGLADA, SL, autoritzant aquest al tractament de les dades a que tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, per a les finalitats d'oferta o comunicacions publicitàries i promocionals i contractació d'altres productes i serveis de CMR Fruits, i a fi d'adequar les ofertes comercials al perfil particular de l'usuari/client, els seus destinataris són els serveis comercials i tècnics de CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L.

En particular, el client/usuari autoritza CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. perquè envieu ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la vostra adreça de correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

El client/usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les dades.

L'usuari/client podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, i revocar l'autorització concedida perquè CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. envieu per via electrònica ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals, notificant-ho enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic cmr@cmrfruits.com

El client/usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades exclusivament per a les finalitats assenyalades anteriorment, a altres entitats de CMR Group, en la forma i amb les limitacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. no garanteix que l'accés al lloc web sigui ininterromput o estigui lliure d'error; com tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d'aquesta web site CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. no es responsabilitza ni garanteix l'aprofitament de la informació, o contingut d'aquesta web site que es pogués canalitzar per a propòsits particulars i en cap cas serà responsable per les pèrdues o danys de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i ús de la pàgina web , com per exemple, virus informàtics o algun altre tipus de component nociu. sigui ininterromput, estigui lliure derror o causi un dany a l'usuari.

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. és aliè a l'ús que els usuaris facin de la web site i de la informació que aquesta contingui, i no garanteix que en l'accés a altres web site a través d'enllaços (links) o cercadors es pugui visualitzar informació que en faci la sensibilitat o els provoqui danys.

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat al ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquesta web site i cooperarà, si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables dels continguts que violin la llei.

ACCÉS AL LLOC WEB

Com a usuari de la nostra web t'obligues a no utilitzar la pàgina per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les condicions establertes en aquest Avís Legal. Així mateix, us obliga a no realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d'un servei d'informació i continguts, bé sobre els seus propis serveis, o bé sobre serveis de tercers amb què ha subscrit acords, no fent-se responsable dels continguts que, en contra de les presents condicions, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s'hi ofereixen que pugui considerar contrari al que s'ha expressat en el present Avís Legal.

El contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris de més de 18 anys. CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. recorda als usuaris majors d'edat, que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l'edat d'aquests últims. En cas que tingui lloc l'accés i el registre per part d'un menor, es presumirà que aquest accés s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. es reserva el dret a realitzar totes les verificacions i comprovacions que consideri oportunes en aquest sentit.

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. t'informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis, de manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d'Internet a que els menors poden tenir accés i quins no.

En cap cas CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascuna serà l'únic responsable que la informació facilitada a CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. resulti adequada, exacta, actualitzada i precisa o, en cas contrari, de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de la manca de qualitat i veracitat de les dades.

ENLLAÇOS O LINKS

A més dels enllaços propis de CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L., la web pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Reiterem que les pàgines que pertanyen a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L., per la qual cosa CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. no podrà ser considerada responsable dels continguts d'aquests llocs web, ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que es puguin derivar.

Es recomana la lectura detinguda de les condicions d'ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d'aquests llocs.

MODIFICACIÓ

Fruits CMR es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar els termes i condicions aplicables a la web site, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització, així com la facultat d'efectuar totes les modificacions en la configuració o presentació de la web estimi oportuns, en qualsevol moment i sense previ avís.

caCA
Scroll al inicio