POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. com a titular del lloc web que vostè visita, exposa en aquest apartat la Política de Privacitat en l'ús, i sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que fa a tots els usuaris, que les dades trameses o subministrades a través de la present seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, per tal d'adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment es trobi publicada a la nostra web.

QUALITAT I FINALITAT

En fer “clic” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat als nostres formularis, l'usuari declara que la informació i les dades que hi ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l'Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que en detecti algun. L'Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació. En funció del formulari o secció a què accedeixis, i segons la informació que ens faciliti, aquesta s'utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa acceptes expressament i de forma lliure i inequívocament el tractament de les seves dades d'acord amb les següents finalitats:

Les que particularment s'indiquin a cadascuna de les pàgines o seccions on aparegui el formulari de registre o contacte electrònic.

Amb caràcter general, per atendre les vostres sol·licituds, comentaris, consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la vostra disposició.

DADES DE TERCERS

En cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l'article 5.4. LOPD declara haver informat aquestes persones amb caràcter previ, del contingut de les dades facilitades, de la seva procedència, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d'aquesta informació, de la possibilitat de exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L.. En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers les dades dels quals ens cedirà, no assumint CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. cap responsabilitat per l'incompliment d'aquest precepte per part de l'usuari.

EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se als mitjans de contacte de CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

MESURES DE SEGURETAT

CMR GROUP MARTI-INGLADA, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. Això no obstant, l'usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

caCA
Scroll al inicio