Política de Responsabilitat Social Corporativa

21/10/2021

CMR GROUP, en el marc de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa, posa en marxa diverses accions a les empreses del grup.

El grup està duent a terme des de fa anys, projectes encaminats a millorar en la mesura de les seves possibilitats, l'entorn social i econòmic on realitza la tasca empresarial.

Les activitats compreses en aquesta política estan concretant-se en la posada en marxa d'operatives com ara:

. Canvi del model productiu de la seva filial CMR BRASIL

La filial del grup al Brasil, compta amb una extensió de 2.200Ha, estant dedicada al cultiu i exportació de productes hortofructícoles sota la marca pròpia COSARICA.

L'empresa està en ple procés d'adaptació a una AGRICULTURA REGENERATIVA.

Aquest model potencia el valor del sòl com la clau de sostenibilitat, en considerar-lo un mitjà viu, enfront del model d'agricultura convencional, que el considera un mitjà inert. Alhora, en el nou model que s'està implantant, s'introdueixen mesures de racionalització del maneig del reg, valorant a cada moment les necessitats del cultiu i preservant els aqüífers.

Altres mesures que s'estan implementant passen per la disminució de la fertilització inorgànica, primant la utilització d'insums orgànics sobre els inorgànics, la reducció d'agroquímics o l'establiment de marcs de plantació que prevalen la sanitat del cultiu.

La posada en marxa de tots aquests processos que encaminaran a l'empresa cap a la implantació d'una AGRICULTURA REGENERATIVA, conduirà al cultiu d'uns productes que requeriran un ús més baix d'insums postcollita, obtenint un fruit més sa i de sabor més intens.

Alhora, i mitjançant aquestes mesures, l'empresa contribuirà a regenerar els sòls, evitant la desforestació i la contaminació dels aqüífers.

Cal destacar que l'empresa ja disposa des de fa anys de les certificacions GLOBAL GAP i GRASP per a la seva producció de Melons i Síndries al Brasil sota la seva marca COSARICA.

L'objectiu de l'empresa és que això no sigui més que l'inici d'una nova etapa on les inversions del grup aniran encaminades a l'obtenció de producte de RESIDU ZERO i a complir els acords del protocol de París (2015) respecte dels gasos d'efecte hivernacle (GEI) i la reducció de fertilitzants nitrogenats, potenciant el segrest de Carboni dels sòls cultivats.

. FRUITS CMR equipa la seu central a Barcelona amb una planta fotovoltaica

La central de CMR GROUP, acaba d'instal·lar a la seva casa matriu a Barcelona, 1.500 panells d'energia solar fotovoltaica per a una superfície total de 2.500m2.

La instal·lació permet generar corrent continu amb què alimentar les necessitats elèctriques d'autoconsum de la seu.

Els panells solars proporcionen energia neta i ecològica a través del fenomen fotoelèctric, produint electricitat de forma directa mitjançant generació elèctrica i evitant emissions nocives de gasos d'efecte hivernacle, quantificables en aquest cas en un estalvi de 641.460 kwh/any, és a dir, impedint la emissió a l'atmosfera de 183.434 kg/anuals de CO2, o el que és equivalent, la plantació de 11.709 arbres, essent així una energia tremendament respectuosa amb el medi ambient.

Els seus 8 inversors de corrent continu a corrent altern de 430Kw, són capaços de generar prou energia com per abastir bona part de la instal·lació de 11.000m2 de nau refrigerada, 28 cambres frigorífiques, 23 cambres de maduració, cambres de congelació i 1.000m2 d'oficines.

Aquestes accions s'emmarquen dins de la política de responsabilitat social corporativa que CMR GROUP està implementant, generant energia verda, contribuint a la sostenibilitat mediambiental dels entorns on desenvolupa la seva activitat, i afavorint les comunitats socials on duu a terme les seves activitats professionals .

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en whatsapp

Categorías

Últimas notícias

caCA
Scroll to Top