CMR BRASIL, ús sostenible de recursos

25/11/2022

La filial productiva de CMR GROUP al Brasil, dins de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa, acaba d'instal·lar 18 plaques solars que alimentaran el sistema de control automàtic de vàlvules per optimitzar l'ús de l'aigua de reg.

La posada en marxa d'aquest sistema d'energia neta, contribueix a un ús sostenible de recursos, i facilita la conservació dels boscos autòctons situats entre les diferents àrees productives de meló, síndria i papaia que la companyia té a Rio Grande Do Norte, i on es desenvolupen la fauna i flora locals.

L'objectiu de l'empresa és que les inversions del grup vagin encaminades a l'obtenció de producte de RESIDU ZERO i a complir els acords del protocol de París 2015 respecte dels gasos d'efecte hivernacle (GEI) i la reducció de fertilitzants nitrogenats, tot potenciant el segrest del carboni dels sòls que cultiva.

Categorías

Últimas notícias

Reciclatge i recuperació residus

Política de RSC Dentro de su política de RSC, y con el ánimo de llevar a cabo una gestión medioambiental responsable, CMR ha implementado un

La marca COSARICA s’actualitza

La marca ha renovado su identidad corporativa mediante la modernización, tanto de su packaging como del etiquetado individual del producto. El restyling de la reconocida

Instal·lació fotovoltaica

FRUITS CMR, S.A.U. ha llevado a cabo un proyecto de instalación de autoconsumo, con fuentes de energía renovables. Concretamente, ha realizado una instalación fotovoltaica de

caCA
Scroll to Top