Reciclatge i recuperació residus

27/03/2023

Política de RSC

Dins la seva política de RSC, i amb l'ànim de dur a terme una gestió mediambiental responsable, CMR ha implementat un sistema de reciclatge i recuperació de residus a les instal·lacions centrals de Barcelona, el Prat.

L'empresa ha construït 5 molls de 32 metres de longitud en total, per a la retirada i substitució de contenidors de gran format l'objectiu final dels quals és el reciclatge i recuperació dels residus que es generen a les seves instal·lacions.

Amb aquesta finalitat, s'ha procedit a la instal·lació d'un compactador de cartró amb un volum mensual de 30 t, una premsa vertical de compactació de plàstics, autocompactadors de residus orgànics per al seu transport a plantes de compostatge i autocompactadors de banal i fusta.

Gràcies a tot això, els residus generats són dipositats selectivament en contenidors provisionals fins que són traslladats a plantes de tractament per ser reutilitzats, reciclats o tractats.

Aquest procés permet allargar la vida útil de materials, estalviar energia, matèries primeres i aigua que poden ser emprats en la fabricació d'altres recursos, alhora que afavoreix la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i ajuda a la preservació de els recursos naturals del planeta.

Zona de Reciclatge i Recuperació

Categorías

Últimas notícias

CMR GROUP a Fruit Attraction

Una edición más, CMR acudirá a la cita anual del sector CMR GROUP participará en la próxima edición de Fruit Attraction mediante stand propio de

Fusió CMR INFINITA

Con efectos a día  01 Julio de 2023,  CMR INFINITA se integrará en FRUITS CMR. Con el objetivo de seguir mejorando como empresa, ser un

caCA
Scroll al inicio